BrancheIndex™ Fagforening

Hvilken fagforening gør det bedst?

Loyalty Group gennemfører årligt BrancheIndex™ Fagforening for at afdække danskernes tilfredshed med og loyalitet overfor deres fagforening. Undersøgelsen giver de danske fagforeninger en unik mulighed for at sammenligne sig med andre aktører i branchen.

Foreningerne vurderes blandt andet på centrale områder som:

  • Servicekvalitet
  • Værdi for pengene
  • Image og omdømme
  • Klagehåndtering
  • NPS
  • Loyalitetsindex

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Norstat, og resultaterne er indsamlet blandt Norstats paneldeltagere samt deltagere fra Loyalty Groups forbrugerpanel.

BrancheIndex Fagforening 2021

Her er resultaterne for 2021, hvor loyaliteten blandt 11 af de største fagforeninger kortlægges. Ud over loyalitetsresultaterne bidrager dette års BrancheIndex Fagforening med viden om 3.055 danskeres oplevelser med de serviceydelser, som de tilbydes, samt den tilgængelighed og betjening, som de møder som medlemmer. Derudover vurderer medlemmerne deres fagforeningers image og evne til at varetage medlemmernes interesser. Undersøgelsen giver derudover indsigt i medlemmernes bevæggrunde til skifte fra tidligere fagforeninger og viden om, hvilken fagforening de ville vælge, hvis de i dag skulle skifte.

Ingeniørerne bringer deres fagforening til tops

Medlemmerne af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, er Danmarks mest loyale fagforeningsmedlemmer. IDA placerer sig i toppen af forfulgt af 3F på andenpladsen.

 

BrancheIndex - Fagforening 2021/2022

Figur 1: Loyalitetsindeks (indeks 0-100, baseret på kryds af loyalitetsspørgsmål med 1-7 svarskalaer (Gennemsnit er udregnet på basis af den totale undersøgelse og inkluderer alle fagforeninger i undersøgelsen. De fagforeninger, som ikke er nævnt i denne grafik, har et antal respondenter, der ligger under grænsen for at deltage). 

Spændet fra IDA (med den højeste score) til ASE (med den laveste score) er 25 indekspoint. Dermed er forskellen på loyaliteten blandt fagforeninger tæt på forskelle i forsikringsbranchen, hvor forskellen i 2020 var 23 indekspoint mellem den højeste og laveste placerede.

Fordelingen mellem hovedorganisationer

De to akademiske fagforeninger i undersøgelsen (IDA og DJØF) placerer sig på hver side af gennemsnittet for indekset. Det samme billede viser sig ligeledes, hvis man ser på fagforeninger, som er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Her er 3F og Dansk Lærerforening placeret over gennemsnittet, mens Dansk Metal, FOA og HK er placeret under. Blandt fagforeningerne uden for hovedorganisationerne er Det Faglige Hus og Krifa placeret over gennemsnittet, mens ASE er under gennemsnittet.

Byder ind på samtlige parametre

At Ingeniørerne i Danmark topper BrancheIndex Fagforening skyldes ifølge Seniorkonsulent i Loyalty Group, Jimmy Buchmann, at IDA byder højt ind på samtlige parametre i undersøgelsen: ”IDAs medlemmer fortæller, at de i høj grad både kan genkende sig selv i det foreningen står for samt det, som foreningen tilbyder konkret i hverdagen. Derfor ligger i IDA i top på medlemmernes oplevelser både med kvaliteten af medlemstilbud og services, samt foreningens evne til at varetage medlemmernes interesse og tage samfundsansvar.”

3F som førsteudfordrer
3F scorer også højt på loyalitetsindekset og følger tæt efter IDA. ”3F og IDA konkurrerer nok ikke så meget om de samme medlemsgrupper i det daglige, men i BrancheIndex Fagforening er 3F førsteudfordreren til IDA. 3Fs medlemmer fortæller, at de oplever en fagforening, der varetager deres interesser og som bidrager til forbedring af medlemmernes jobmæssige situation”, afslutter Jimmy Buchmann.

BrancheIndex for a-kasser

Hvis du vil vide mere om relaterede brancheIndex undersøgelser, så kan du læse om BrancheIndex for a-kasser her.

BrancheIndex™ i pressen

BrancheIndex møder hvert år interesse fra den danske presse. Undersøgelsens resultater bringes i en række udvalgte medier.

Vi er stolte og også ydmyge over at blive kåret som den fagforening i Danmark, der har de mest tilfredse og loyale medlemmer. Kodeordet i alt, hvad vi gør, er at skabe værdi og relevans for medlemmerne fra studiestart til seniorliv. IDA oplever massiv medlemstilvækst i disse år, så vi i dag er flere end 130.000 medlemmer og er Danmarks største fagforening for akademikere. Var vi ikke relevante for medlemmerne gennem hele deres arbejdsliv, ville vi ikke stå i den positive situation.

– Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

 

BrancheIndex™ produktbeskrivelse

Her kan du downloade produktbeskrivelsen af BrancheIndex™, udfyld blot formularen - det koster kun en tilmelding til vores nyhedsbrev.

Du er også velkommen til at kontakte researchchef Lars Jepsen på e-mail lj@loyaltygroup.dk eller telefon +45 70 25 26 27, hvis du vil vide mere om BrancheIndex™ og anvendelsen af resultaterne.

BrancheIndex produktbeskrivelse cover

Rapporten "BrancheIndex™ Danmark 2022"

Sammenligning af Net Promoter Score® i 10 brancher.

Rapporten giver et overblik over loyaliteten på tværs af 10 brancher. På 26 sider præsenteres NPS®-scoren for alle deltagende virksomheder, samt en række udvalgte eksempler på sammenhænge mellem loyalitet og kundernes oplevelser.

  • Danske NPS® benchmarks
  • 10 brancher
  • 95 navngivne virksomheder
  • 54.915 kundebesvarelser

Få et sneak peak på konklusionerne, og download rapporten, i artiklen "Nye NPS® Benchmarks: Så loyale er de danske forbrugere".

BrancheIndex Danmark 2022