Kundeloyalitet – BrancheIndex™ Pension

Vindere på kundeloyalitet

Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Pension for at afdække danskernes tilfredshed med og loyalitet overfor deres internetselskab.

Undersøgelsen giver de danske internetselskaber en unik mulighed for at se, hvordan de klarer sig i forhold til konkurrenterne.

BrancheIndex Pension vurderer pensionselskabet på centrale områder som:

 

  • Produktkvalitet
  • Servicekvalitet
  • Værdi for pengene
  • Image og omdømme
  • Klagehåndtering
  • NPS
  • Loyalitetsindex
  • Tillid og etik

Her er resulterne fra sidste undersøgelse 2019, hvor over 4000 pensionkunder har deltaget. Resultaterne viser blandt andet, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne er de store vindere på kundeloyalitet. Lærernes Pension topper med den højeste score på kundeloyalitet.

 

 Figur 1: Loyalitetsindeks (indeks 0-100, baseret på kryds af loyalitetsspørgsmål med 1-7 svarskalaer (Gennemsnit er udregnet på basis af den totale undersøgelse og inkluderer mindre pensionsselskaber, som ikke er medtaget i denne grafik).

Fald i usikkerhed omkring pensionsalder, afkast og “hvidvaskning”

“De forbedre resultater  i selskabernes tilfredshed og loyalitet, kan  ifølge Lars Jepsen findes ved at der ikke har været så meget uro omkring pensionsforhold, herunder afkast, pensionsalder, og tillid til sektoren. “2018 var præget af sager om hvidvask, højere pensionsalder og meget lave afkast, dette er i 2019 erstattet med bedre afkast og færre sager om hvidvask og færre politiske udmeldinger om øget pensionsalder. Denne reducering af negative sager og massiv usikkerhed om pensionsalder  har uden tvivl haft en positiv, afsmittende effekt på kunder og medlemmers tilfredshed.” 

BrancheIndex™ Pension i pressen

BrancheIndex Pension møder hvert år interesse fra den danske presse. Undersøgelsens resultater bringes i en række udvalgte medier.

Vi har igennem mange år arbejdet målrettet på at skabe tillid og troværdighed blandt vores medlemmer, og det har resulteret i nogle stærke værdier, der er styrende for, hvordan vi møder vores medlemmer – både i kommunikationen, rådgivningen og i dialogen med medlemmerne. Samtidig har vores medlemmer stadig deres opsparing i gennemsnitsrente, og det ved vi giver dem en stor tryghed. De kan se, at deres pensioner vokser år for år, og de behøver ikke bekymre sig om pludselige tab. Vi er også løbende i dialog med medlemmer om etikken i vores investeringer, så vi hele tiden er i synk med deres forventninger og vores virkelighed. 

Adm. direktør i Lærernes Pension

 

Det er vi meget glade for. Vores medlemmer har jo ikke mulighed for at flytte deres penge, hvis de er utilfredse med os, så derfor arbejder vi meget bevidst og målrettet på at have tilfredse medlemmer. Når vi lander som nr. 1, så er det et bevis på, at vi gør noget rigtigt.

Adm. direktør i Lærernes Pension

 

Få mere information om BrancheIndex

Udfyld formular og få mere information om BrancheIndex.

Du er velkommen til at kontakte researchchef Lars Jepsen på e-mail lj@loyaltygroup.dk eller telefon + 45 70 25 26 27, hvis du vil vide mere om BrancheIndex og anvendelse af resultaterne.

Brancheindex

Find os

Loyalty Group
Smedeland 30
2600 Glostrup
Danmark