NNIT

Situation

NNIT er et af Danmarks største selskaber inden for it-service og er ejet af Novo Nordisk. Virksomheden har i en årrække været i vækst med en stor tilgang af nye kunder til følge. Dermed er virksomheden godt på vej til at indfri de ambitiøse vækstmål for 2020.  En af de vigtigste grundsten i NNIT’s succes er tilfredse og loyale kunder.

– Vi kan ikke nå vores vækstmål, hvis vi ikke formår at have mere loyale kunder end vores konkurrenter på markedet. Vi er meget bevidste om, at loyale kunder både giver os mere forretning og er med til at tiltrække nye kunder.
Lars B. Petersen, Associate Vice President, Marketing

Løsning

NNIT gennemfører flere forskellige målinger for at følge udviklingen i kundernes tilfredshed og loyalitet via sit Customer Feedback Programme. Loyalty Group har ansvaret for at gennemføre den årlige måling, som er et element ud af 3 i programmet. Den årlige måling er rettet mod topledelsen hos NNIT’s kunder. Her giver topledelsen en 360 graders vurdering af NNIT som samarbejdspartner, baseret på den kontakt, de har haft med NNIT i løbet af året.

– Vi har valgt Loyalty Group, fordi de har stor kompetence og erfaring inden for kundeloyalitet. De har arbejdet med en række toneangivende virksomheder og forstår vores metoder og setup. Vi har fået netop den samarbejdspartner, vi havde håbet på.
Lars B. Petersen, Associate Vice President, Marketing

Målingen er et vigtigt styringsværktøj for NNIT, fordi den viser hvilke områder, der har størst betydning for kundeloyaliteten. Resultaterne bliver anvendt til at optimere kundeoplevelsen på tværs af forskellige forretningsområder.

– Målingen har stor værdi for os, fordi den viser, hvordan beslutningstagerne hos vores kunder oplever de forskellige faser af samarbejdet. Vi kan se hvilke indsatser, vi skal sætte ind med, for at skabe en positiv udvikling i loyaliteten.
Lars B. Petersen, Associate Vice President, Marketing

NNIT anvender desuden resultaterne fra deres Customer Feedback Programme i deres årsregnskab til at understøtte beskrivelsen af mål, udvikling og tiltag i arbejdet med at skabe tilfredse og loyale kunder.

Resultat

NNIT’s målrettede fokus på kundeloyalitet har bidraget  til realiserede vækst i både omsætning og indtjening. Samtidig har NNIT formået at tiltrække flere nye kunder, styrke kundefastholdelsen og øge salget til de eksisterende kunder.

– Vi kan tydeligt se, at den positive udvikling i kundeloyaliteten afspejler sig i en øget omsætning. Derfor er der heller ingen tvivl om, at kundeloyalitet er en faktor, som skal være på plads for at sikre fortsat vækst.
Lars B. Petersen, Associate Vice President, Marketing

NNIT fortsætter indsatserne for at øge kundeloyaliteten og er lige nu i dialog med Loyalty Group omkring, hvordan udbyttet af målingerne kan optimeres ved at afdække topledelsens oplevelser flere gange årligt.

Vi har valgt Loyalty Group, fordi de har stor kompetence og erfaring inden for kundeloyalitet. De har arbejdet med en række toneangivende virksomheder og forstår vores metoder og setup. Vi har fået netop den samarbejdspartner, vi havde håbet på.”

Associate Vice President, Marketing, NNIT

 

Målingen har stor værdi for os, fordi den viser, hvordan beslutningstagerne hos vores kunder oplever de forskellige faser af samarbejdet. Vi kan se hvilke indsatser, vi skal sætte ind med, for at skabe en positiv udvikling i loyaliteten.”

Associate Vice President, Marketing, NNIT

 

Vi kan tydeligt se, at den positive udvikling i kundeloyaliteten afspejler sig i en øget omsætning. Derfor er der heller ingen tvivl om, at kundeloyalitet er en faktor, som skal være på plads for at sikre fortsat vækst.”

Associate Vice President, Marketing, NNIT