Norsk CX-analyse

Hent rapporten “CX Utfordringer 2021”

Med undersøkelsen “CX Utfordringer 2021” settes søkelys på arbeidet med Customer Experience (CX) i norske bedrifter. Undersøkelsen belyser hvordan ledelsen i dag prioriterer CX, hvordan CX-arbeidet utføres samt hvilken betydning CX-arbeidet har i virksomhetene.

Undersøkelsen viser at CX er satt på agendaen i en rekke norske bedrifter. Men det er også mange områder der det er forskjell på hvor langt man er kommet og hvordan man utnytter effekten av CX-arbeidet.

Det kan du lese mer om i analyserapporten “CX Utfordringer 2021” som du kan laste ned ved å fylle ut skjemaet under. God leselyst!

Hvis du er interessert i å se resultatene fra danske CX ansvarlige, kan du laste ned den danske rapporten her.

CX-analyse 2021

Fyll ut skjemaet og få tilsendt rapporten. Riktig god fornøyelse.
Og – du ar alltid velkommen til å kontakte oss på telefon +45 70 25 26 27.

Norsk CX-analyse 2021