Samtykke

Samtykke for Loyalty Groups nyhetsbrev

Formål med nyhetsbrevet

Formålet med LoyaltyNews er å holde deg oppdatert med bl.a. nyheter, artikler, white papers, cases, research og arrangementer med fokus på kundelojalitet ca. 6-8 ganger årlig.

Abonner på nyhetsbrev

For å kunne sende nyhetsbrevet og for å gjøre innholdet så relevant som mulig for deg, trenger vi en rekke opplysninger, som:

  • Navn
  • Stilling
  • E-post
  • Virksomhet
  • Telefonnummer

Navn og telefonnummer bruker vi i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevet, mens opplysningene om stilling og bedrift brukes til å målrette innholdet i nyhetsbrevet best mulig.

Telefonnummer ber vi om for å ha en mulighet til å kontakte deg direkte om emner som vi mener kan være relevant for din stilling.

Oppbevaring av personopplysninger

Dine opplysninger oppbevares og behandles fortrolig og sikkert. Vi tar vare på dine data så lenge som du er mottaker av vårt nyhetsbrev.

Vi og våre underleverandører har iverksatt de nødvendige sikkerhetstiltak slik at dine data ikke skal misbrukes eller behandles i strid med personvernforordningen.

Formidling av opplysninger

Dine data gis til underleverandørene av vårt CMS-system, nyhetsbrevsystem og CRM-system der vi oppbevarer dine opplysninger. Dine data brukes ikke til andre formål enn de som er beskrevet i dette samtykket.

Oppsigelse av nyhetsbrev

Du kan til en hver tid velge å melde deg av nyhetsbrevet og trekke ditt samtykke tilbake ved å klikke på lenken “avmeld nyhetsbrevet” nederst i nyhetsbrevet.

Når du har sagt opp nyhetsbrevet slettes du automatisk fra vårt nyhetsbrevsystem. Du vil heretter ikke få flere nyhetsbrev fra oss, med mindre du melder deg på igjen. Vi sletter også dine data fra vårt CRM-system med mindre du i en annen sammenheng har gitt oss lov til å oppbevare og bruke disse, eller vi har et aktivt kundeforhold.

Korrigering av opplysninger

Vi forbeholder oss rett til å endre i dette samtykket, og vi forplikter oss samtidig til å informere deg om eventuelle endringer. Du har dessuten adgang til å rette en begrunnet klage til Datatilsynet.

Loyalty Group
Smedeland 30
2600 Glostrup
E. info@loyaltygroup.dk
T. +4570252627