Loyalty Groups løsninger

Vores løsninger er kendetegnet ved, at analyse og rådgivning altid går hånd i hånd. Vi sikrer dig den nødvendige viden om dine kunder og rådgiver dig om, hvordan du kan anvende den aktivt til at optimere jeres kunders oplevelser og loyalitet.

Ledelsesmotivation

Ingen loyale kunder uden en overbevist topledelse. Alt for ofte opleves kundeorientering som ”nice to have” af ledelsen – det er en stor fejl. Arbejdet med kunderne er af stor forretningsøkonomisk betydning.
Kundeorientering skal gennemsyre hele virksomheden. Og det starter med topledelsen. 

Scoping af projekt

Det er umuligt at nå dine mål hvis du ikke kender vejen. Inden virksomheden starter sit kundeorienteringsprojekt bør en foranalyse fastlægge de ønskede mål – og hvordan I mest effektivt når disse. 

 Customer Journey Mapping

Ikke alle kontaktpunkter med kunderne er lige vigtige. Customer Journey Mapping (CJM) skaber struktur, giver indsigt i kundens rejse og sikrer, at din virksomhed etablerer optimale forudsætninger for at opnå lønsomme kunderelationer. 

Customer Centricity Maturity Assessment

Medarbejderne kan meget mere end virksomheden giver dem mulighed for. CCMA-analysen kortlægger de faktorer der afholder medarbejderne fra at agere optimalt kundeorienteret og giver ledelsen en prioriteret oversigt over de vigtigste indsatsområder der løse dette.

Kundeloyalitet

Loyale kunder er guld værd. Det er derfor vigtigt at din virksomhed skaber sig den rette kundeindsigt, så de vigtigste initiativer kan prioriteres og igangsættes for at sikre en fremtidig lønsom kundeorientering. 

Medarbejderloyalitet

Det er medarbejderne der skaber de loyale kunder. Der ligger et stort uudnyttet potentiale i din virksomheds medarbejdere. Forskellene mellem en gennemsnitlig og en loyal medarbejder er store. Tag derfor aldrig medarbejderne for givet, men sørg for struktureret og effektivt at skabe de bedst mulige rammer for dem.

Net Promotor Score®

Net Promoter Score er let at forstå – og kendt af de fleste. Det er et enkelt tal, som enten kan gå op eller ned. Begrebet er nemt at kommunikere internt, sammenligne med andre og bruges ofte som måltal til at sætte loyalitet på dagsordenen. Net Promoter Score bør dog bruges med omtanke.    

Hændelsesbaserede analyser

Jo hurtigere du følger op på kunderne, jo større effekt vil det have. Med hændelsesbaserede kundeanalyser får du detaljeret viden om kundernes oplevelser umiddelbart efter, at de har været i kontakt med din virksomhed. Det giver dig en række fordele. 

Brancheanalyser

Fakta stopper enhver diskussion. Siden 2003 har vi løbende gennemført egne undersøgelser i en række brancher for at kunne følge og dokumentere aktørernes status og udvikling i kundeloyalitet. Vores såkaldte AutoIndex og BrancheIndex undersøgelser omtales ofte i de landsdækkende medier.

Kontakt

Efter 25 år kalder vi os for specialister i kundeorientering, men vi er stadig til at tale med. Kontakt os for en uforpligtende dialog – vi skal nok fortælle hvornår det begynder at koste penge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev LoyaltyNews