VoC-Audit

Få kortlagt, hvordan I kan forbedre jeres kundemålinger

Med VoC (Voice of Customer) Audit tilbydes du hjælp til at identificere, hvor dine kundemålinger kan blive bedre, og hvordan du kan ændre dem, så du styrker virksomhedens økonomiske udbytte af at gennemføre målingerne. VoC Audit foregår på følgende måde:

  1. Du tilmelder dig via nedenstående formular.
  2. Vi kontakter dig herefter for en kort telefonisk introduktion, hvor vi aftaler et tidspunkt for et onlinemøde.
  3. Du vil herefter modtage et spørgeskema om jeres nuværende set-up på kundemålinger, som du besvarer elektronisk. Dette er en del af din forberedelse til mødet.
  4. På et online sparringsmøde gennemgår vi sammen dine svar og drøfter, hvordan I arbejder med målingerne i dag. Under mødet kommer vi med bud på, hvordan I kan forbedre jeres kundemålinger.

Vi glæder os til at tale med dig!

Ja, tak! Jeg vil gerne modtage rådgivning til at forbedre mine kundemålinger

Udfyld formularen og vi vil kontakte dig vedr. VoC Audit.