Forside 9 Inspiration 9 Workshops og foredrag

Workshops og foredrag

Bliv inspireret til øget kundeorientering
Workshop og foredrag. Bliv inspireret til øget kundeorientering

Lad det være sagt med det samme: Et foredrag gør ikke din virksomhed mere kundeorienteret. Det kan til gengæld være med til at skabe interesse, fokus, åbne øjne og inspirere til at tage hul på arbejdet med at styrke fokus på kunderne.
Uanset hvilken funktion, du befinder dig i, leverer vi gerne en motiverende vitaminindsprøjtning i form af:

 • Fakta om kundeorientering og de typiske udfordringer i din funktion
 • Beregning af den forretningsmæssige værdi af øget kundeorientering
 • Inspiration til en øget kundeorientering inden for netop dit funktionsområde
 • Eksempler fra lignende virksomheder, der har succes med kundeorientering
 • Målrettede anbefalinger og inspirationsmateriale til det videre arbejde

Læs mere om vores foredrag og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har specifikke ønsker til et foredrag i din virksomhed.

Har du specifikke ønsker?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med et nyt pust.

Ledelse

Kundeorientering på tværs af virksomheden

Foredraget “Holistisk kundeorientering” udfordrer den klassiske siloopdeling af virksomheden. Fundamentet for øget kundeloyalitet er, at afdelingerne har en fælles kundeforståelse og samarbejder på tværs for at skabe den bedst mulige oplevelse for kunderne. Få inspiration til at koordinere indsatserne og styrke kundeorienteringen på tværs af virksomheden.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet “Holistisk kundeorientering” og formålet med indlægget
 • Fakta om barriererne for optimalt samarbejde på tværs af virksomheden
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af en øget kundeorientering
 • Inspiration til at styrke kundeoplevelsen på basis af et fælles vidensfundament
 • Eksempler på virksomheder, der arbejder med holistisk kundeorientering
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Kurset henvender sig til virksomhedens topledelse.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Loyale medarbejdere – grundlaget for loyale kunder

Foredraget “Loyale medarbejdere – grundlaget for loyale kunder” udfordrer ledelsens manglende fokus på at involvere og motivere medarbejderne i arbejdet med at skabe en mere kundeorienteret virksomhed. Der er en direkte sammenhæng mellem tilfredse og loyale medarbejdere, loyale kunder og virksomhedens evne til at skabe øget indtjening. Få inspirationen til at styrke medarbejdernes loyalitet og motivere dem til at yde en ekstra indsats overfor kunderne.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet medarbejderloyalitet og formålet med indlægget
 • Fakta om sammenhængen mellem medarbejder- og kundeloyalitet
 • Eksempler på den forretningsmæssige værdi af øget medarbejderloyalitet
 • Inspiration til at styrke involvering og motivation af medarbejderne
 • Eksempler på værdien af en øget kundeorientering hos medarbejderne
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens topledelse.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Træf dine beslutninger på basis af fakta

Foredraget “Træf dine beslutninger på basis af fakta” udfordrer det mangelfulde grundlag, som ledelsen ofte baserer sine beslutninger på. Beslutninger skal baseres på solid viden om kunderne og ikke traditioner og mavefornemmelser. Få inspiration til at udnytte kundeviden optimalt på tværs af afdelinger til at skabe et solidt vidensfundament, styrke kundeoplevelsen og skabe øget forretningsmæssig værdi.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet beslutninger på basis af fakta
 • Fakta om brugen af kundeviden som grundlag for initiativer
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af 1:1-kundeviden
 • Inspiration til at udnytte viden optimalt på tværs af afdelinger
 • Eksempler på arbejdet med 1:1-kundeviden i praksis
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Kurset henvender sig til virksomhedens topledelse.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Fra kortsigtet salg til lønsomme kunderelationer

Foredraget “Fra kortsigtet salg til lønsomme kunderelationer” udfordrer ledelsens ofte alt for kortsigtede fokus på at skabe salg. I stedet for at jage nye kunder med attraktive her-og-nu-tilbud, bør ledelsen have fokus på at opbygge stærke kunderelationer, som bidrager effektivt til virksomhedens bundlinje. Få inspiration til at skabe øget kundefastholdelse og budgetandel og få sat tal på det økonomiske udbytte.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet kunderelationer og formålet med indlægget
 • Fakta om kundens livstidsværdi og behovet for kundeviden
 • Beregning af den økonomiske værdi af øget kundefastholdelse
 • Inspiration til værktøjer og metoder til at styrke kundeloyaliteten
 • Præsentation af case med fokus på lønsomme kunderelationer
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens topledelse.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Se fremad og sæt realistiske styringsmål

Foredraget “Se fremad og sæt realistiske styringsmål” udfordrer de traditionelle styringsmål i virksomhederne, som primært er baseret på historiske resultater. Ingen kaptajn styrer alene sit skib på basis af kølvandet – realistiske mål kræver, at du også er i stand til at se fremad og forudse dine kunders adfærd. Få inspiration til at opstille realistiske mål og budgetter på basis af viden om både kundernes historik, fremtidige adfærd, holdninger og loyalitet.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet styringsmål og formålet med indlægget
 • Fakta om brugen af kundedata i danske virksomheder
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af relevante kundedata
 • Inspiration til styringsmål på basis af loyalitets- og holdningsdata
 • Eksempler på brug af loyalitetsdata til at forudse kundeadfærd
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens topledelse.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Salg og marketing

One size fits Nobody

Foredraget “One Size Fits Nobody” udfordrer den klassiske massekommunikation, hvor Marketing sender det samme budskab til alle i håb om skabe interesse i markedet. Foredraget introducerer i stedet muligheden for at målrette budskaberne med udgangspunkt i 1:1-kundeviden og dermed skabe større relevans og opmærksomhed i markedet. Få inspiration til at styrke effekten af dine budskaber og få mest muligt ud af marketingkronerne.

Foredraget i overskrifter:

Introduktion: massekommunikation vs. individuel kommunikation
Fakta om brugen af individuel kundeviden i de danske marketingafdelinger
Fokus på det forretningsmæssige udbytte af individuel kommunikation
Inspiration til at indsamle og anvende relevant kundeviden i Marketing
Eksempler på virksomheder, som praktiserer individuel kommunikation
Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale
Målgruppe: Foredraget henvender sig til til virksomhedens marketingledelse og andre med interesse i optimering og udvikling af marketingfunktionen.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Loyalitetssegmentering – nøglen til øget marketingeffekt

Foredraget udfordrer den ofte mangelfulde segmentering af kunderne, som fører til en oplevelse af irrelevante og ineffektive marketingbudskaber. Foredraget argumenterer for værdien af at målrette budskaberne med udgangspunkt i viden om de enkelte kunders forretningsmæssige værdi, fremtidige potentiale og loyalitet over for virksomheden. Få inspiration til at opdele kunderne i relevante segmenter og øge effekten af marketingindsatserne betydeligt.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet loyalitetsbaseret kundesegmentering i Marketing
 • Fakta om segmentering og effektmåling i de danske marketingafdelinger
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af en effektiv kundesegmentering
 • Inspiration til segmentering på basis af kundens værdi, potentiale og loyalitet
 • Eksempler på virksomheder, der arbejder med loyalitetssegmentering i praksis
 • Afsluttende anbefalinger og uddeling af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens marketingledelse og andre med interesse i optimering og udvikling af marketingfunktionen.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Den effektive Key Account Manager

Foredraget “Den effektive Key Account Manager” udfordrer virksomhedens måde at prioritere og strukturere arbejdet med kunderne. En Key Account Manager har ofte ansvar for at pleje og udvikle flere hundrede kunder, og prioritering af indsatserne er derfor altafgørende. Få inspiration til at segmentere kunderne på basis af viden om deres loyalitet, holdninger og potentiale. Med denne viden, kan du anvende tiden på de vigtigste kunder og arbejde målrettet på at fastholde kunderne og skabe mersalg.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet effektiv Key Account Management
 • Fakta om udfordringerne i forbindelse med effektiv kundepleje
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af effektiv segmentering
 • Inspiration til at prioritere og målrette indsatserne på basis af viden
 • Eksempler på virksomheder, der har styrket salget gennem segmentering
 • Afsluttende anbefalinger og uddeling af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens salgsledelse og andre med interesse i optimering og udvikling af salget.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål)

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Forventningsstyring er nøglen til succes

Foredraget “Forventningsstyring er nøglen til succes” udfordrer Salgs ofte kortsigtede fokus på at lukke ordren med løfter, som leveranceorganisationen efterfølgende ikke kan indfri. Salg bør i langt højere grad have fokus på at styre kundens forventninger og sikre en god og sammenhængende kundeoplevelse. Få inspiration til en effektiv forventningsstyring og skab grundlaget for øget kundeloyalitet og indtjening.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet forventningsstyring i Salg
 • Fakta om typiske udfordringer i forhold til forventningsstyring
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af effektiv forventningsstyring
 • Inspiration til at skabe større sammenhæng i kundeoplevelsen
 • Gode og dårlige eksempler på forventningsstyring i praksis
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens salgsledelse og andre med interesse i optimering og udvikling af salget.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål)

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Loyalitetssegmentering – nøglen til øget salg

Foredraget “Loyalitetssegmentering – nøglen til øget salg” udfordrer den klassiske segmentering af kunderne, som oftest er baseret på historiske data. Salgsarbejdet bør målrettes på basis af viden om den enkelte kundens holdninger, potentiale og loyalitet overfor virksomheden. Få inspiration til en effektiv segmentering af kunderne på disse elementer og skab grundlaget for øget kundefastholdelse og mersalg.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet loyalitetssegmentering i Salg
 • Fakta om segmentering og anvendelse af kundeviden i Salg
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af en effektiv segmentering
 • Inspiration til at segmentere kunderne på basis af relevant viden
 • Eksempler på virksomheder, der har styrket salget gennem segmentering
 • Afsluttende anbefalinger og uddeling af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til virksomhedens salgsledelse og andre med interesse i optimering og udvikling af salget.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Kundeservice

Kundens Dag Workshop – Motivér og involvér organisationen

Workshoppen sikrer organisatorisk motivation og involvering i arbejdet med kundeudvikling

Workshoppen i overskrifter:

 • Organisatorisk selverkendelse af manglende kundeorientering
 • Organisatorisk spejltest – kundernes prioritering vs. “hvad vi troede…”Udvikling af prioriterede handlingsplaner til forbedret kundefokus

Deltagere: Topledelse + funktionsansvarlige + medarbejdere

Varighed: 7 timer inkl. 2×15 + 1×45 minutters pause

Materiale: Der udleveres på dagen arbejdsduge samt spørgsmålskort – efterfølgende udleveres udvalgte PowerPoint slides.

Kundeloyalitet som fælles mål

Foredraget “Kundeloyalitet som fælles mål” udfordrer den ofte manglende forståelse og koordinering mellem hovedkontoret og forhandlerne. Dagligdagen for de to grupper er ofte meget forskellig og der kan derfor hurtigt opstå modstridende interesser. I stedet for ofte at skyde på hinanden bør parterne rette fokus mod et fælles mål om at styrke kundetilfredshed og -loyalitet. Få inspiration til et styrket samarbejdet med kunden i centrum og høst udbyttet i form af øget effektivitet, arbejdsglæde og indtjening.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet kundetilfredshed og -loyalitet
 • Typiske udfordringer i samarbejdet mellem hovedkontor og forhandlere
 • Fokus på den forretningsmæssige værdi af en loyal kunde over tid
 • Inspiration til et optimeret samarbejde på basis af relevant kundeviden
 • Eksempler på forhandlere som arbejder succesfuldt med kundeloyalitet
 • Afsluttende anbefalinger og uddeling af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til funktionsansvarlige hos hovedkontor, forhandlerbestyrelser og butiks-/forhandlerledelser.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Kundeklager er en gave

Foredraget “Kundeklager er en gave” udfordrer det traditionelle syn på kundeklager som et besværligt onde, der helst skal undgås. Kundeklager rummer en unik mulighed for at styrke relationen til dine kunder – inden de forsvinder over til konkurrenten. Få inspiration til at håndtere klagerne professionelt og få sat tal på det økonomiske udbytte af indsatsen.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet kundeklager og formålet med dagen
 • Fakta omkring klagehåndtering og de typiske udfordringer
 • Præsentation af eksempler på god og dårlig kundeservice
 • Eksempler på den økonomiske værdi af god klagehåndtering
 • Inspiration til en effektiv proces for klagehåndtering
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Kurset henvender sig til ledere, teamledere, og koordinatorer i Kundeservice.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)

Nye styringsmål i kundeservice

Foredraget “Nye styringsmål i kundeservice” udfordrer de traditionelle styringsmål i Kundeservice med ensidigt fokus på korte ventetider og hurtig ekspedition. Kundeservice spiller en central rolle i forhold til at udvikle og fastholde relationen til kunderne. Fokus skal derfor i langt højere grad være på at sikre kunderne en god oplevelse og få løst deres problemer – uanset hvor lang tid, det tager. Få inspiration til at styrke både effektivitet og kundetilfredshed.

Foredraget i overskrifter:

 • Introduktion til emnet styringsmål i Kundeservice
 • Fakta omkring kundeservice og de typiske udfordringer
 • Præsentation af eksempler på god og dårlig kundeservice
 • Eksempler på den økonomiske værdi af en god kundeoplevelse
 • Inspiration til individuel kundebehandling på basis af 1:1-viden
 • Forslag til nye styringsmål og motivation af medarbejdere
 • Afsluttende anbefalinger og udlevering af inspirationsmateriale

Målgruppe: Foredraget henvender sig til ledere, teamledere, og koordinatorer i Kundeservice.

Varighed: 1 time (inklusiv spørgsmål).

Sted: Foredraget afholdes i din virksomhed, medmindre andet aftales.

Foredragsholder: Foredraget bliver holdt af en seniorkonsulent fra Loyalty Group.

Materiale: Alle deltagere får udleveret bogen “Kundeorienteret?” (værdi 149 kr.)