Forside 9 Medarbejderloyalitet 9 Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Dine medarbejdere er din vigtigste ressource, og i en verden med mangel på kvalificeret arbejdskraft har du ikke råd til at ødsle den bort. Medarbejdertilfredseden bør være ekstremt højt på dagsordenen i de fleste virksomheder – her er hvorfor og hvordan.
Vurderings klodser

Det er ingen hemmelighed, at tilfredse medarbejdere er en hovedingrediens i en sund virksomhed, og der er mange veje og metoder til at tage temperaturen på din medarbejdertilfredshed. MUS og uformelle 1:1-samtaler afdækker mange emner, især hvis relationen mellem leder og medarbejder er god, mens andre ting helst skal måles på anden vis – i en anden form for medarbejderundersøgelse.

Vi har flere årtiers erfaring med medarbejdertilfredshed og -loyalitet, og vi kan hjælpe dig med at strukturere og afvikle medarbejdertilfredshedsundersøgelse, ligesom vi kan hjælpe dig med at analysere på de data, der kommer ud af undersøgelsen – og ikke mindst pege dig i en meningsfuld retning herfra.

Hvordan måler jeg medarbejdertilfredshed?

Der er flere veje at gå, når det kommer til medarbejdertilfredshedsundersøgelser, og typisk står valget mellem en standardiseret undersøgelse, en hjemmelavet ditto – eller en kombination af begge. I mange tilfælde er sidstnævnte at foretrække, for en standardiseret undersøgelse er måske for overfladisk til lige netop din virksomhed, mens en hjemmestrikket undersøgelse nemt kan blive værdiløs på grund af blinde vinkler og spørgsmålenes ordlyd.

Vi har årtiers erfaringer med tilfredshed og loyalitet, og vi kan hjælpe dig med at skræddersy en medarbejderundersøgelse, som afdækker det mest relevante for din virksomhed. Vi kan også hjælpe dig med at analysere dine resultater, og vi kan pege dig i den rette retning, når resultaterne skal omsættes til konkrete tiltag.

Kontakt os, hvis du ønsker en uforpligtende snak om dine muligheder.

Hvorfor er medarbejdertilfredshed vigtigt?

Tilfredse medarbejdere er for det meste forudsætningen for en sund forretning, og for mere end 20 år siden fastslog forskningen, at høje aktiekurser og høj medarbejdertilfredshed hænger sammen. Det giver god mening, og forklaringerne på sammenhængen er mange. Tilfredse medarbejdere lægger den ekstra indsats, de går længere for kunderne og din virksomhed, og der skal langt mere end lidt ekstra i lønningsposen til at lokke dem væk.

Formår du at holde på dine medarbejdere, høster du også frugterne af deres indgående viden om virksomheden og kunderne. Færre fejl, højere tempo og flere kulturbærere, blandt andet.

Omvendt er regningen for utilfredse medarbejdere lige så markant. Fejl, ligegyldighed og fravær sniger sig ind, og starter opsigelserne, som ofte er smitsomme, står du over for bekostelige ansættelser. Typisk koster det 2-6 måneders løn at ansætte en ny medarbejder – for ikke at tale om den uro i organisationen, afskeder og oplæringer giver.

Endelig er medarbejdertrivsel et modstykke til den stress, som ellers kan inficere en organisation, og ved at holde hånd i hanke med tilfredsheden kan du nå at samle de medarbejdere op, som måtte være på vej ud på et skråplan.

Medarbejdertilfredshed eller -loyalitet?

I Loyalty Group skelner vi mellem medarbejdertilfredshed og -loyalitet – på samme måde som vi gør, når vi ser på kunderne. Der er nemlig forskel, og tilfredse medarbejdere er ikke nødvendigvis loyale, og i en verden, hvor god arbejdskraft kan være svær at finde, er medarbejderloyalitet på mange måder den vigtigste. Den afspejler typisk også en god tilfredshed.

Din medarbejderloyalitet kan måles med en employee Net Promoter Score, eller eNPS, som i bund og grund baserer sig på ét enkelt spørgsmål; I hvor høj grad vil du anbefale XXX som arbejdsplads til en ven eller et familiemedlem. Mens spørgsmålet har mange fordele, har det også nogle klare mangler i forhold til at forstå, hvorfor tingenes tilstand er, som den er. Her kan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse kaste lys over trivsel og mangel på samme.

Spørger du os, er du klart bedst stillet med begge dele i hånden.

Hvad er med til at skabe medarbejdertilfredshed?

Ikke to medarbejdere er ens, men der er alligevel en del fællestræk, når det kommer til de emner, der betyder noget for trivsel. Det er typisk emner som arbejdsmiljø, arbejdsbyrde, anerkendelse, ledelse, fleksibilitet, kompensation og ikke mindst et meningsfuldt arbejdsliv, der betyder noget for tilfredsheden – uanset branche.

Vigtigheden af de forskellige emner varierer naturligvis, og du behøver ikke nødvendigvis at score topkarakterer i alle emnerne – bare resultatet overvejende er positivt. De forskellige emner kan nemlig nemt kompensere hinanden, hvis bundlinjen er positiv. En score helt i bund på et af emnerne er til gengæld problematisk – uanset løn og lignende.

Endelig anbefaler vi, at du holder dig ajour med udviklingen – den går stærkt i disse år. Der er naturligvis stor forskel på brancher, men et emne som fleksibilitet fylder enormt hos en stor del af medarbejdere, der skal få karriere og børn til at balancere. Det har en lang række virksomheder formået at imødekomme, og det ved dine medarbejdere godt. Bliv bevidst om standarderne i din branche, så du enten kan imødekomme utilfredsheden – eller blive bevidst om forventningerne.

Gode idéer til din medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Du bør gøre dig nogle tanker, inden du kaster dig ud i en medarbejderundersøgelse. Du skal være bevidst om, hvad du vil vide – og ikke mindst hvordan du opnår den viden. Herudover er det vigtigt, at du husker følgende, hvis resultaterne skal kunne bruges:

  • Anonymitet. Det er vigtigt, at dine medarbejdere har reel anonymitet, når de besvarer undersøgelsen – også selvom det kan være fristende at snage. Ellers kan du på ingen måder regne med, at svarene er reelle. Det kan naturligvis være en udfordring på en lille arbejdsplads eller i en mindre afdeling. Vi hjælper gerne med at facilitere anonyme medarbejderundersøgelser i disse tilfælde.
  • Brug tydeligt og entydigt sprog. Mange undervurderer opgaven i at gøre sig forståelig på dansk, og det er vigtigt, at spørgsmålene er skrevet af en, som er velformuleret. Det er vigtigt, at spørgsmålene står soleklart skrevet, så dine medarbejdere har en ærlig chance for at svare.
  • Brug samme begreber konsekvent. I forlængelse af det forrige punkt er det ekstremt vigtigt, at de samme begreber går igen i alle undersøgelserne, så der aldrig hersker tvivl om, hvad du egentlig mener.

Årsagen til mistrivsel og stress skal ofte findes i en for stor arbejdsbyrde, for dårlige forudsætninger for at løse opgaven – og ikke mindst dårlig ledelse. Husk at få afdækket disse emner i din undersøgelse.

Husk endelig også at kommunikere noget på bagkant af de undersøgelser, så dine medarbejdere kan mærke, at du har lyttet til dem.

Sådan kan vi hjælpe dig med medarbejdertilfredsheden

I Loyalty Group kan vi udtænke, udføre og analysere dine medarbejderundersøgelser, og vi kan ikke mindst hjælpe dig til at omsætte undersøgelserne til konkrete tiltag, der er målrettet de udfordringer, undersøgelsen afdækker.

Vi har i flere årtier arbejdet intenst med medarbejderloyalitet – og herunder medarbejdertilfredshed – og vi ved, hvor både faldgruberne og de lavthængende frugter skal findes.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at afdække og løfte medarbejdertilfredsheden.

Lad os hjælpe dig med loyaliteten

Vi har årtiers erfaring i loyalitetsarbejde, og vi står klar til at hjælpe dig videre.

Employee Net Promoter Score

Medarbejderloyalitet har stor betydning for din bundlinje - og eNPS er et glimrende... Læs mere her.

Medarbejderloyalitet

Forskellen på en gennemsnitlig og en loyal medarbejder er stor, og det er... Læs mere her.