BrancheIndex™ Fagforening

Forside 9 Vores research 9 BrancheIndex™ 9 BrancheIndex™ Fagforening

Hvilken fagforening gør det bedst?

Loyalty Group gennemfører årligt BrancheIndex™ Fagforening for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor, deres fagforening. Undersøgelsen giver de danske fagforeninger en unik mulighed for at sammenligne sig med andre aktører i branchen.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Norstat, resultaterne er indsamlet blandt Norstats paneldeltagere, samt deltagere fra Loyalty Groups forbrugerpanel.

Fagforeningerne vurderes på en række centrale områder.

Vurderingsområder

  • Servicekvalitet
  • Værdi for pengene
  • Image og omdømme
  • Klagehåndtering
  • NPS®
  • Loyalitetsindex

BrancheIndex™ Fagforening 2021 resultat

Her er resultaterne for 2021, hvor loyaliteten blandt 11 af de største fagforeninger kortlægges. Ud over loyalitetsresultaterne bidrager dette års BrancheIndex™ Fagforening med viden om 3.055 danskeres oplevelser med de serviceydelser, som de tilbydes, samt den tilgængelighed og betjening, som de møder som medlemmer. Derudover vurderer medlemmerne deres fagforeningers image og evne til at varetage medlemmernes interesser. Undersøgelsen giver derudover indsigt i medlemmernes bevæggrunde til skifte fra tidligere fagforeninger og viden om, hvilken fagforening de ville vælge, hvis de i dag skulle skifte.

Ingeniørerne bringer deres fagforening til tops

Medlemmerne af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, er Danmarks mest loyale fagforeningsmedlemmer. IDA placerer sig i toppen af forfulgt af 3F på andenpladsen.

BrancheIndex™ Fagforening 2021
Figur 1: Loyalitetsindeks (indeks 0-100, baseret på kryds af loyalitetsspørgsmål med 1-7 svarskalaer).
Gennemsnit er udregnet på basis af den totale undersøgelse og inkluderer alle fagforeninger i undersøgelsen.
De fagforeninger, som ikke er nævnt i denne grafik, har et antal respondenter, som ligger under grænsen for at deltage.

Fordelingen mellem hovedorganisationer

De to akademiske fagforeninger i undersøgelsen (IDA og DJØF) placerer sig på hver side af gennemsnittet for indekset. Det samme billede viser sig ligeledes, hvis man ser på fagforeninger, som er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Her er 3F og Dansk Lærerforening placeret over gennemsnittet, mens Dansk Metal, FOA og HK er placeret under. Blandt fagforeningerne uden for hovedorganisationerne er Det Faglige Hus og Krifa placeret over gennemsnittet, mens ASE er under gennemsnittet.

Byder ind på samtlige parametre

At Ingeniørerne i Danmark topper BrancheIndex™ Fagforening skyldes ifølge Seniorkonsulent i Loyalty Group, Jimmy Buchmann, at IDA byder højt ind på samtlige parametre i undersøgelsen: ”IDAs medlemmer fortæller, at de i høj grad både kan genkende sig selv i det foreningen står for samt det, som foreningen tilbyder konkret i hverdagen. Derfor ligger i IDA i top på medlemmernes oplevelser både med kvaliteten af medlemstilbud og services, samt foreningens evne til at varetage medlemmernes interesse og tage samfundsansvar.

3F som førsteudfordrer

3F scorer også højt på loyalitetsindekset og følger tæt efter IDA. ”3F og IDA konkurrerer nok ikke så meget om de samme medlemsgrupper i det daglige, men i BrancheIndex™ Fagforening er 3F førsteudfordreren til IDA. 3Fs medlemmer fortæller, at de oplever en fagforening, der varetager deres interesser og som bidrager til forbedring af medlemmernes jobmæssige situation”, afslutter Jimmy Buchmann.

BrancheIndex™ Fagforening i pressen

BrancheIndex™ Fagforening møder hvert år interesse fra den danske presse. Undersøgelsens resultater bringes i en række udvalgte medier.

Vi er stolte og også ydmyge over at blive kåret som den fagforening i Danmark, der har de mest tilfredse og loyale medlemmer. Kodeordet i alt, hvad vi gør, er at skabe værdi og relevans for medlemmerne fra studiestart til seniorliv. IDA oplever massiv medlemstilvækst i disse år, så vi i dag er flere end 130.000 medlemmer og er Danmarks største fagforening for akademikere. Var vi ikke relevante for medlemmerne gennem hele deres arbejdsliv, ville vi ikke stå i den positive situation.”

– Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Download: BrancheIndex™

Her kan du downloade produktbeskrivelsen af BrancheIndex™, udfyld formularen, og modtag et download-link i din indbakke.

Du er også velkommen til at kontakte researchchef Lars Jepsen på e-mail lj@loyaltygroup.dk eller telefon +45 7025 2627, hvis du vil vide mere om BrancheIndex™ samt hvordan resultaterne kan anvendes til din bundlinjes fordel.

BrancheIndex produktark

BrancheIndex™ A-kasse

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2021, hvor 3.055 A-kasse medlemmer deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ A-kasse for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres a-kasse.
 

BrancheIndex™ Bank

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2021, hvor 4.379 bankkunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Bank for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres bank.
 

BrancheIndex™ Dagligvarer

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2021, hvor 3.712 kunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Dagligvarer for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres dagligvarekæde.
 

BrancheIndex™ Forsikring

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2021, hvor 3.845 forsikringskunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Forsikring for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres forsikringsselskab.
 

BrancheIndex™ Internet

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2022, hvor 5.480 internetkunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Internet for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres internetselskab.
 

BrancheIndex™ Mobil

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2022, hvor 5.480 mobilkunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Mobil for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres mobilselskab.
 

BrancheIndex™ Pension

BrancheIndex™-resultat fra den seneste undersøgelse, gennemført i 2021, hvor 4.398 pensionskunder deltog. Loyalty Group gennemfører hvert år BrancheIndex™ Pension for at afdække danskernes tilfredshed med, og loyalitet overfor deres pensionsselskab.
 

Nye NPS® Benchmarks: Så loyale er de danske forbrugere

Hvem er bedst, og værst, til at dyrke sine kunderelationer? I rapporten "BrancheIndex™ Danmark 2022" kortlægges NPS®-scoren for tæt på 100 virksomheder, på tværs af 10 brancher.
 

Estimeret: 6 min. læsetid