Forside 9 Inspiration 9 Cases og kunder 9 Arctic Umiaq Line

Arctic Umiaq Line

Målet er 20 procent mere omsætning per passager
– Midlet er solide kundeindsigter

Situation

Arctic Umiaq Line A/S (AUL) er et grønlandsk rederi, der driver passagertransport på Grønlands vestkyst. Efter at have opereret med underskudsgaranti fra Hjemmestyret, skulle AUL som noget nyt operere på fuldt ud ordinære markeds- og konkurrencevilkår. Det krævede et solidt vidensgrundlag som basis for fremtidige beslutninger om strategi, nyinvesteringer og optimering af den daglige drift. Den erklærede målsætning for samarbejdet med Loyalty Group var en stigning i den årlige omsætning per passager på hele 20 procent.

Løsning

AUL besluttede, i dialog med Loyalty Group, at mersalgspotentialet ombord på skibet M/S Sarfaq Ittuk skulle afdækkes. Derfor gennemførte vi henholdsvis en kvalitativ undersøgelse i form af et tredages feltstudie og en kvantitativ undersøgelse af passagerernes overordnede tilfredshed med de eksisterende forhold og tilbud ombord.
Formålet var at afdække de kontaktpunkter, der var med til at skabe kundeoplevelsen ombord – og at vurdere, om AUL udnyttede mulighederne for kryds- og mersalg.

Resultat

Feltstudiet viste generelt, at AUL allerede havde iværksat en række gode initiativer for at skabe en god oplevelse ombord. Iagttagelserne blev også understøttet af den efterfølgende kundeundersøgelse, der viste, at kunderne var meget tilfredse ved at rejse med AUL.
Kundestudiet viste imidlertid også, at der lå et stort uudnyttet potentiale i at skabe en mere salgs- og marketingorienteret kultur ombord på skibet, hvor alle besætningsmedlemmer aktivt understøtter og fordrer mersalget ombord. Loyalty Group udarbejdede en omfattende rapport med klare anbefalinger og arrangerede en salgsworkshop med alle ledende besætningsmedlemmer.

Den omfattende rapport var opdelt på forskellige niveauer, og det betød, at vi kunne dykke længere ned i resultaterne fra både feltstudiet og kundeundersøgelsen. På baggrund her kunne vi så igangsætte nye tiltag, heriblandt de mere omkostningstunge projekter, som på sigt kunne give meromsætning. Først og fremmest koncentrerede vi os dog om at gennemføre de foreslåede ændringer af vore rutiner og arbejdsgange, som ikke krævede ombygning eller meromkostning her og nu.”

– Jette Larsen, Adm. direktør, Arctic Umiaq Line

Med tanke på vores overgang til ordinære markedsvilkår var det vigtigt for os at få et overblik over, hvordan vores kunder oplevede de eksisterende aktiviteter og tilbud ombord. Samtidig havde vi brug for at kunne vurdere, om porteføljen af aktiviteter og tilbud bidrog optimalt til indtjeningen.”

– Jette Larsen, Adm. direktør, Arctic Umiaq Line